Nazwa usługi: Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Formularz podania o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg - F-USC.5150-1/1
  • Oryginalny odpis aktu wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Dowód osobisty wnioskodawcy.
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1453