Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
  • Dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych
  • Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1382