Nazwa usługi: Częściowa rekompensata kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły znajdującej się poza terenem administracyjnym gminy
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (o ile takie orzeczenie zostało wydane)
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce
  • Wniosek
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1546